::Välkommen
Välkommen till Skurups kommuns internettjänst!

Loginbild för kommunen 


Skurups kommuns internetlösning för barnomsorg och skola heter Dexter.

Som förälder kan du se kommunens utbud av barnomsorg, ansöka om barnomsorgsplats och via din inloggning i Dexter:

* göra schemaändring
* uppdatera inkomstuppgift
* säga upp plats
* se fakturaunderlag

Du kan även följa ditt barns skolgång via webben/Dexter. Du kan anmäla sjukfrånvaro, se klasscheman, få information inför utvecklingssamtal etc.

Ditt användarkonto till skolan aktiveras av administratören på skolan. Du loggar in till dina uppgifter om ditt/dina barn via e-legitimation.

Du skaffar din e-elegitimation genom din bank eller Telia. Läs mer på www.e-legitimation.se.

För mer information om detta kontakta ditt/dina barns skola.


::Logga in
Logga in till e-tjänsten "Skolan i Skurup"

 
 
 

Information om användning av Dexter

::Genvägar
Här väljer du verksamhet.

Verksamhet:

Var vänlig vänta medan sidan laddas...